44112744-5277-4262-9D9F-270E0D8A8B38 Created with sketchtool.

MEĐUNARODNA PUTOVANJA

Treći susret regionalne mreže mladih u Parizu, ILE-DE-FRANCE

15. siječnja 2010.

Susret je u organizaciji AER-a trajao od 10. do 12. prosinca 2009. godine te je održan u Disneylandu u Parizu, u Francuskoj.

Glavni ciljevi ovog susreta su bili:

- Nastavak rada regionalne mreže mladih
- Okrugli stolovi na temu zapošljavanja mladih
- Razvoj metodologije “Peer Review” te njeno usvajanje
- Izvještaj aktivnosti od drugog susreta u Poljskoj do sada.

Justyne Heyman predstavila je koncept “Peer Review” o zapošljavanju mladih. To je sredstvo ili metoda koja se može primijeniti na rješavanje problema na nekom području te bi trebao biti temelj za razvoj novih metodologija i načela za rješavanje poteškoćama u određenoj regiji. Bazira se na tri faze: 1. prikupljanje podataka o poteškoći na nekom području te trenutnom stanju na istom, 2. posjet tima za procjenu i 3. davanje detaljnog izvještaja s preporukama i daljnjim mjerama za rješavanje problema u određenoj regiji. Ovakav pristup rješavanju daje prednost pristupanju svakoj regiji pojedinačno i subjektivno te provjeri potrebnih faktora koji se razlikuju od regije do regije. Nakon cijelog postupka dobiva se portfolio o samoj regiji, o problemu i najučinkovitijim metodama i mjerama za rješavanje. Na temelju rezultata sa 4. okruglog stola sa susreta napravit će se “Peer Review” metodologija za zapošljavanje mladih u europskim regijama.

Okrugli stolovi su prezentirani po sljedećem redoslijedu:

Edukacija – edukacija kao početna točka profesionalne karijere, potreba redefinicije vještina na tržištu rada.
Prvo zapošljavanje – Prvi posao – uzaludan trud? Omogućavanje jednakih mogućnosti za prvo zapošljavanje mladih.
Poduzetništvo – Pomoć mladim poduzetnicima – mladež to može!
Mobilnost – mobilnost mladeži na europskom tržištu rada – proširivanje granica bez rizika “odljeva mozgova”.

Nakon prezentacija rada i zaključaka donesenih na okruglim stolovima, napravljen je “Peer Review” koncept za zapošljavanje mladih koji je dostupan na službenim stranicima AER-a.

http://www.aer.eu/events/committee-3-culture-education-interregional-cooperation/2009/parisconference.html

Kolačići

Koristimo kolačiće (cookies) isključivo za praćenje posjeta na ovu internetsku stranicu. Kako biste koristili stranicu onako kako je predviđeno, molimo vas da prihvatite kolačiće.

Što su kolačići?