44112744-5277-4262-9D9F-270E0D8A8B38 Created with sketchtool.

VIJESTI

Izvješće sa 2. sjednice Savjeta mladih Zagrebačke županije

31. kolovoza 2022.

Na 2. sjednici Savjeta mladih Zagrebačke županije, održanoj 30. kolovoza 2022. godine, članice i članovi Savjeta mladih raspravljali su o Programu rada Savjeta mladih i Financijskom planu za ostvarivanje Programa rada.

Nakon konstruktivne rasprave, jednoglasno je usvojen Program rada Savjeta mladih Zagrebačke županije za 2022. godinu i Financijski plan za ostvarivanje Programa rada Savjeta mladih Zagrebačke županije za 2022. godinu.

Financijska sredstva potrebna za provođenje aktivnosti utvrđenih Programom rada Savjeta mladih Zagrebačke županije za 2022. godinu planirana su u Proračunu Zagrebačke županije za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu u ukupnom iznosu od 65.000,00 kuna.

Usvojeni Program rada Savjeta mladih Zagrebačke županije za 2022. godinu i prateći Financijski plan podnijet će se na odobravanje Županijskoj skupštini Zagrebačke županije.

Kolačići

Koristimo kolačiće (cookies) isključivo za praćenje posjeta na ovu internetsku stranicu. Kako biste koristili stranicu onako kako je predviđeno, molimo vas da prihvatite kolačiće.

Što su kolačići?