44112744-5277-4262-9D9F-270E0D8A8B38 Created with sketchtool.

VIJESTI

Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Zagrebačke županije 04. travnja 2022.

4. travnja 2022.

Županijska skupština Zagrebačke županije upućuje Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Zagrebačke županije.

Javni poziv za isticanje kandidatura odnosno dostavu prijedloga za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Zagrebačke županije otvoren je 15 dana od dana objave poziva na mrežnim stranicama Zagrebačke županije i mrežnim stanicama Savjeta mladih Zagrebačke županije, odnosno do 19. travnja 2022. godine.

Preuzmite dokumente

Obrazac Prijavnice za isticanje kandidatura 4.4.2022.

Preuzmite

Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Zagrebačke županije 4.4.2022.

Preuzmite

Obrazac za neformalnu skupinu predlagatelja 4.4.2022.

Preuzmite

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Zagrebačke županije 05.04.2022.

Preuzmite

Popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Zagrebačke županije 04.05.2022.

Preuzmite

Kolačići

Koristimo kolačiće (cookies) isključivo za praćenje posjeta na ovu internetsku stranicu. Kako biste koristili stranicu onako kako je predviđeno, molimo vas da prihvatite kolačiće.

Što su kolačići?