44112744-5277-4262-9D9F-270E0D8A8B38 Created with sketchtool.

VIJESTI

Pokrenut postupak izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Zagrebačke županije za novi 5. saziv Savjeta mladih

30. prosinca 2017.

Županijska skupština Zagrebačke županije pokrenula je postupak izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Zagrebačke županije za novi 5. saziv Savjeta mladih objavom teksta Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Zagrebačke županije.

1. Javni poziv
2. Prijavnica
3. Obrazac (za neformalnu skupinu mladih)


Pozivaju se: udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih od najmanje 50 mladih, a svi koji imaju sjedište odnosno prebivalište/boravište na području Zagrebačke županije da istaknu kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Zagrebačke županije.

Javni poziv za isticanje kandidatura odnosno dostavu prijedloga za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Zagrebačke županije otvoren je 15 dana od dana objave poziva na mrežnim stranicama Zagrebačke županije: http://www.zagrebacka-zupanija.hr i Savjeta mladih Zagrebačke županije: http://mladi.zagrebacka-zupanija.hr/.

Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Zagrebačke županije objavljen je dana 30. prosinca 2017. godine.

Kolačići

Koristimo kolačiće (cookies) isključivo za praćenje posjeta na ovu internetsku stranicu. Kako biste koristili stranicu onako kako je predviđeno, molimo vas da prihvatite kolačiće.

Što su kolačići?