44112744-5277-4262-9D9F-270E0D8A8B38 Created with sketchtool.

VIJESTI

Poziv za aktivno uključivanje u proces Dijaloga EU-a s mladima

19. srpnja 2019.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je poziv za aktivno uključivanje u proces Dijaloga EU-a s mladima s pozivom na ispunjavanje anketnog upitnika.

Naime, kako bi se mladima omogućilo punopravno sudjelovanje u konzultacijskom procesu izrađen je anketni upitnik namijenjen mladima između 15 i 30 godina starosti u kojem izravno mogu iznijeti svoje stavove i tako sudjelovati u oblikovanju politika i donošenju odluka koje se tiču mladih u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji.  

Navedeni Upitnik dostupan je na mrežnim stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i poveznici eupita.eu.

Pozivamo sve mlade na aktivno uključivanje u proces Dijaloga EU-a s mladima, odnosno ispunjavanje anketnog upitnika. Rok za ispunjavanje Upitnika je 27. rujna 2019. godine.

Kolačići

Koristimo kolačiće (cookies) isključivo za praćenje posjeta na ovu internetsku stranicu. Kako biste koristili stranicu onako kako je predviđeno, molimo vas da prihvatite kolačiće.

Što su kolačići?