44112744-5277-4262-9D9F-270E0D8A8B38 Created with sketchtool.

VIJESTI

Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Zagrebačke županije 28.12.2021.

28. prosinca 2021.

Županijska skupština Zagrebačke županije upućuje Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Zagrebačke županije.

Javni poziv za isticanje kandidatura odnosno dostavu prijedloga za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Zagrebačke županije otvoren je 15 dana od dana objave poziva na mrežnim stranicama Zagrebačke županije i mrežnim stanicama Savjeta mladih Zagrebačke županije, odnosno do 12. siječnja 2022. godine.

Preuzmite dokumente

Obrazac Prijavnice za isticanje kandidatura 28.12.2021

Preuzmite

Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Zagrebačke županije 28.12.2021.

Preuzmite

Obrazac za neformalnu skupinu predlagatelja 28.12.2021.

Preuzmite

Odluka o poništenju Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Zagrebačke županije, KLASA: 021-04/21-01/06, URBROJ: 238/1-01-21-54 od 30. studenoga 2021. godine

Preuzmite

Kolačići

Koristimo kolačiće (cookies) isključivo za praćenje posjeta na ovu internetsku stranicu. Kako biste koristili stranicu onako kako je predviđeno, molimo vas da prihvatite kolačiće.

Što su kolačići?