Savjet mladih

O savjetu mladih

Članovi i članice Savjeta mladih Zagrebačke županije i njihovi, odnosno njihove zamjenice biraju se na razdoblje od 3 godine

DJELOKRUG RADA SAVJETA MLADIH ZAGREBAČKE ŽUPANIJE:

  • raspravlja na sjednicama savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad savjeta mladih, te o pitanjima iz djelokruga predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave koji su od interesa za mlade
  • u suradnji s predsjednikom predstavničkog tijela inicira u predstavničkom tijelu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, te način rješavanja navedenih pitanja
  • putem svojih predstavnika sudjeluje u radu predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade
  • sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih
  • potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja
  • predlaže i daje na odobravanje predstavničkom tijelu jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada savjeta mladih
  • po potrebi poziva predstavnike tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave na sjednice savjeta mladih
  • potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade
  • obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

Članovi savjeta mladih

6. saziv

Članovi i članice Savjeta mladih Zagrebačke županije i njihovi zamjenici/ce biraju se na razdoblje od 3 godine

Predsjednik Savjeta mladih Zagrebačke županije:

HARIS HADŽIĆ

Zamjenica predsjednika Savjeta mladih Zagrebačke županije:

MARIJA MAGDALENA ŠOLČIĆ

Članovi/ce Savjeta mladih Zagrebačke županije:
Predsjednik

Haris Hadžić

Zamjenica predsjednika

Marija Magdalena Šolčić

Član

Danijel Bačan

Član

Dominik Baltić

Član

Filip Martinčević

Član

Helena Drvenkar

Član

Josipa Senković

Član

Leon Lukinić

Član

Petra Rundek

Član

Sara Mikulić

Član

Tereza Novak

Član

Vedran Jambrović

Član

Vito Zelenika

Važni akti

Preuzmite dokumente klikom na željeni naziv iz liste.

FINANCIJSKI PLAN ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA RADA SAVJETA MLADIH ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Preuzmite

PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Preuzmite

PROGRAM RADA ZA 2022. GODINU

Preuzmite

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

Preuzmite

PROGRAM RADA ZA 2020. GODINU

Preuzmite

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

Preuzmite

ZAKON O SAVJETIMA MLADIH

Preuzmite

ODLUKA O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Preuzmite

POSLOVNIK O RADU SAVJETA MLADIH ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Preuzmite

FINANCIJSKI PLAN ZA OSTVARENJE PROGRAMA RADA SAVJETA MLADIH ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

Preuzmite

PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

Preuzmite

IZVJEŠĆE IZABRANIH PREDSTAVNIKA SAVJETA MLADIH ZAGREBAČKE ŽUPANIJE SA SEMINARA I KONFERENCIJA

Preuzmite

IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

Preuzmite

PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

Preuzmite

FINANCIJSKI PLAN ZA OSTAVRIVANJE PRGRAMA RADA SAVJETA MLADIH ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

Preuzmite

IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

Preuzmite

Piramida savjeta mladih

Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske

Županijski savjeti mladih

Gradski savjeti mladih/savjet mladih grada Zagreba

Općinski savjeti mladih

Projekti

Video prilozi o Savjetu mladih Zagrebačke županije

Kolačići

Koristimo kolačiće (cookies) isključivo za praćenje posjeta na ovu internetsku stranicu. Kako biste koristili stranicu onako kako je predviđeno, molimo vas da prihvatite kolačiće.

Što su kolačići?